BENHAM VODKA VODKA

The vodka flavored vodka vodka would drink if vodka could drink vodka.